Š. m. gegužės 9 d. vieneri metai

2014 m. gegužės 9 d.

Alytaus kolegijos Regioniniui technologijų centrui sukako vieneri metai nuo atidarymo.

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PAŽINTINĖ KONFERENCIJA

1239838_708878602460089_293839823_n
2013 m. rugsėjo 17 d.

Alytaus kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-pažintinė konferencija „EUROPOS ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ POLITIKOS APŽVALGA. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NOVATORIŠKŲ TECHNOLOGIJŲ VYSTYMOSI STRATEGIJOS APTARIMAS“ į kurią atvyko daugiau nei 100 dalyvių iš 8 šalių.
Konferencijos tikslas – pasidalinti moksline ir praktine diskusijos dalyvių patirtimi, apie atsinaujinančių energijos išteklių sektorių (vėjo, saulės, biomasės, hidroenergijos ir geoterminės energijos) infrastruktūros plėtros Europos regionuose.
Renginiui suteiktas Lietuvos pirmininkavimo Europos sąjungos tarybai logotipas.
Konferencijos darbotvarkė:
Konferencijos darbotvarke 2013-09-17

Vyko Regioninio Technologijų Centro atidarymas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA2013 m. gegužės 9 d.

Vyko Regioninis technologijų centro atidarymas. 2013 m. gegužės 9 d. Alytaus kolegijoje, vienintelėje aukštojoje mokykloje Alytaus regione, įvyko iškilmingas ypatingos mokslinės svarbos Regioninio technologijų centro atidarymas. Šventiniame renginyje dalyvavo Alytaus miesto ir rajono savivaldybių vadovai, daugelio aukštųjų mokyklų atstovai, Alytaus bendro lavinimo, gimnazijų ir profesinio rengimo mokyklų atstovai, socialiniai partneriai, projekto rengėjai, vykdytojai bei kiti svečiai, kolegijos akademinė bendruomenė ir studentai.
Senas apleistas pastatas, kuriame kažkada veikė šaudykla, po įgyvendinto ES finansuojamo projekto „Regioninio technologijų centro kūrimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-014 ir rekonstrukcijos atgimė naujam gyvenimui bei nušvito šviesiomis, mokslinių inovacijų spalvomis. Pastato rekonstrukcijai ir moderniausių Baltijos šalyse 12 specializuotų laboratorijų modernizavimui ir įrengimui iš ES fondų ir valstybės biudžeto buvo skirta 4,12 mln. litų, iš jų 1,05 mln. litų skirta pastatams rekonstruoti, 3,1 mln. litų – laboratorinei įrangai.